Business Goals 3 – Książka Nauczyciela

66,71

Opis

Business Goals 3 – Książka Nauczyciela

Cambridge University Press, Wielka Brytania, 2005 w miękkiej okładce. Book Condition: New. Książka Stan: Nowy. Teacher s Book ed. Teacher s Book ed. 276 x 219 mm. 276 x 219 mm. Brand New Book. Brand New Book. Business Goals is a three-level course in communicative Business English. Celów biznesowych jest trzypoziomowy kurs w komunikatywny angielski w biznesie. Each Student?s Book provides 30 core hours of class work extendable to over 60 hours using the additional material provided. Każdy student? S Book zawiera 30 podstawowych godzin pracy w klasie przedłużenia do ponad 60 godzin, z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dostarczonych. Functional language, vocabulary and grammar are introduced in manageable amounts. Język funkcjonalny, słownictwo i gramatyka są wprowadzane w ilości zarządzaniu. With a focus on listening and speaking, learners are given the opportunity to build their confidence in areas such as telephoning, ordering, networking and dealing with problems in authentic business contexts. Z naciskiem na słuchanie i mówienie, uczący mają możliwość budowania ich zaufania w dziedzinach takich jak telefonowanie, zamawiania, sieci i rozwiązywania problemów w autentycznych sytuacjach biznesowych. The Business Goals Workbooks provide extra practice in all four skills and are also valuable for students preparing for the BEC examinations, with BEC-style activities and exam advice. Celów biznesowych Skoroszyty dostarcza dodatkowej praktyki we wszystkich czterech umiejętności i są także cenne dla studentów przygotowujących się do egzaminów BEC BEC, z działalności i porady w stylu egzaminu. Each Workbook comes with an audio CD and contains full transcripts of all recordings. Każdy skoroszyt pochodzi z płyty audio CD i zawiera pełne zapisy wszystkich nagrań. Model answers for speaking tasks are included on the CD. Odpowiedzi do zadań języcznych modelu znajdują się na płycie CD. An overview of how the Workbooks link to BEC exams is available on the Business Goals website. Bookseller Inventory # ABE9780521613170 Przegląd jak Skoroszyty odwołują się do egzaminów BEC jest dostępny na stronie internetowej celów biznesowych.

: Język angielski

wat stomatologia, firmy informatyczne katowice, bezpieczeństwo narodowe praca, zarobki, książki dla nauczycieli, chrosna, city poznan oswiata, el abanico kraków, dietetyka studia wymagania, klaudia dudek, wziąć wziąć, poczta am szczecin, gwiazdka laury, szkoła języka polskiego warszawa, czasy angielski tabela

yyyyy