Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych [Maria Chłopicka-Wielgos, Danuta Pukas-Palimąk

117,00

Opis

Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych [Maria Chłopicka-Wielgos, Danuta Pukas-Palimąk

Co panu dolega? to pierwszy na rynku podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę lub przygotowujących się na studia medyczne w Polsce. Ten innowacyjny podręcznik cechuje podejście zadaniowe, przygotowuje on studentów do samodzielnych działań komunikacyjnych. Podręcznik składa się z 15 jednostek (lekcji) i przygotowuje studentów medycyny: do czynnego udziału w zajęciach w klinikach akademii medycznych, do czytania specjalistycznych tekstów, do redagowania notatek lekarskich w dokumentacji medycznej, do prowadzenia rozmów z pacjentami (wywiad lekarski), do podejmowania interakcji w środowisku zawodowym (np. prowadzenia rozmów z innymi lekarzami, referowania stanu zdrowia pacjenta, konsultacji medycznej itp.). Budowa jednostki lekcyjnej Każda jednostka posiada podobny schemat budowy, oparty na podejściu zadaniowym. Aby zrealizować zadanie główne wchodzące w skład danej jednostki tematycznej, uczący się powinien wykonać szereg podzadań: na początku każdej jednostki przedstawia się słownictwo i zwroty podstawowe dla danej dziedziny oraz ćwiczenia mające na celu ich przyswojenie, następnie wprowadza się materiał przykładowy (np. wywiad z pacjentem, tekst referujący), po którym występują ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu (różne techniki), kolejnym krokiem jest prezentacja i utrwalenie sposobów wyrażania różnych funkcji językowych oraz zadania, w których uczący się wchodzi w rolę lekarza (np. bada pacjenta, przeprowadza z nim wywiad, sporządza notatkę z wywiadu, kieruje na badania, prosi o konsultację, pisze epikryzę, zapisuje lekarstwa i informuje o ich stosowaniu itp.), ostatnią częścią każdej jednostki jest część powtórzeniowa (ćwiczenia leksykalne, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), która służy ewaluacji, sprawdzając stopień przyswojenia materiału zawartego w danej jednostce. Podręcznik Co panu dolega? ma dwie ważne zalety: jest nowatorski, gdyż autorki jako pierwsze zastosowały podejście zadaniowe do nauczania języka medycznego. Z drugiej strony widać w nim duże doświadczenie i wiedzę autorek, z których dwie są lektorkami języka polskiego jako obcego, a trzecia – lekarzem z długoletnią praktyką. Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński Podręcznik ten może stać się dla cudzoziemców podejmujących praktyki lekarskie podstawową pomocą językową w sytuacjach interakcji z pacjentami oraz w kontaktach z personelem medycznym pracującym w polskich klinikach. Jest on wzorcowym przykładem współpracy między glottodydaktykami a specjalistą z dziedziny, którą opisuje język podręcznika. Efektem tej współpracy jest bardzo dobrze umocowany w polskich realiach, a więc wiarygodny, podręcznik „języka medycznego w użyciu”. Warto zwrócić także uwagę na humanitaryzm podręcznika – jego użytkownikom podaje się odpowiednie wzorce rozmowy z pacjentem i z jego rodziną. Obcokrajowiec-praktykant znajdzie w tym podręczniku szereg bardzo ważnych informacji na temat tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w Polsce oraz jakie podstawowe prawa przysługują pacjentowi. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Grażyna Zarzycka Fragment recenzji wydawniczej O autorkach Maria Chłopicka-Wielgos i Danuta Pukas-Palimąka są lektorkami języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz za granicą (m.in. w Korei Południowej, Niemczech oraz USA). Katarzyna Turek-Fornelska jest lekarzem z wieloletnią praktyką, specjalistą z zakresu pediatrii i chorób zakaźnych.

: Pozostałe języki

mariusz wolski, jozefoslaw, dr czyżewska, lucky you, aleksandra lipka, lichynia, jak by co, wyższa szkoła toruń, terapia pedagogiczna kurs, agata różycka, gdzie mówi się po francusku, wypełniony dziennik praktyk rachunkowość

yyyyy