czworokątów i ich pól

Opis

czworokątów i ich pól

a także ciągi (przede wszystkim arytmetyczne i geometryczne) oraz – bardziej szczegółowo niż w klasie 1. – funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. Rozdziały są podzielone na tematy odpowiadające jednej

dwóm lub trzem jednostkom lekcyjnym. Każdy temat kończą zadania: sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień. Klarowny układ treści

mezon k, basen ksos, agent celny studia podyplomowe, dr schneider opinie, ferie zimowe 2020 wrocław, psychologia uniwersytet wrocławski

yyyyy