J.polski LO Nowe zrozumieć tekst 1/1 w.2014 WSiP

9,96

Opis

J.polski LO Nowe zrozumieć tekst 1/1 w.2014 WSiP

Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka dla klasy 1 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność przy okazji mówienia o literaturze omawiane są też inne teksty kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (przewodniki po autorach, lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych, treściach z nauki o języku), a także działy Umiem więcej zawierające praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia poszczególnych form wypowiedzi (interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe zadania wraz z realizacjami.Podręcznik wieloletni. Dostosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.

: Podręczniki szkolne

test diagnostyczny z języka polskiego klasa 2 liceum, szkoła bankowa, rostafińskiego wrocław, cv elementy, czy biol chem jest trudny, obliczanie reakcji belek, platforma zoom co to, it project

yyyyy