Kamień we współczesnym budownictwie

39,00

Opis

Kamień we współczesnym budownictwie

Spis treściWstęp1. Charakterystyczne cechy skał1.1. Wiadomości ogólne1.2. Cechy fizyczne skał1.3. Cechy mechaniczne skał1.4. Wady skał2. Rodzaje skał stosowanych w budownictwie2.1. Skały magmowe2.2. Skały osadowe2.3. Skały metamorficzne3. Sposoby pozyskiwania surowców skalnych4. Budowlane materiały i wyroby kamienne4.1. Materiały murowe4.2. Materiały wykończeniowe4.3. Mineralne kruszywa budowlane4.4. Transport i składowanie wyrobów kamiennych5. Sprzęt i narzędzia do obróbki kamienia5.1. Rozwiązania materiałowe narzędzi kamieniarskich5.2. Rodzaje narzędzi ręcznych5.3. Narzędzia do mechanicznej obróbki kamienia6. Ręczna obróbka elementów kamiennych6.1. Rozklinowanie bloków skalnych6.2. Obróbka powierzchni6.3. Faktury kamienia7. Kamieniarski rysunek konstrukcyjny7.1. Przenoszenie rysunków z projektu na elementy kamienne7.2. Konstrukcje wielokątów8. Technologie wykonywania budowlanych elementów kamiennych8.1. Mury8.2. Kolumny8.3. Sklepienia, łuki, nadproża8.4. Schody8.5. Okładziny ścienne8.6. Posadzki8.7. Detale architektoniczne8.8. Elementy małej architektury8.9. Galanteria kamienna9. Napisy na kamieniu9.1. Techniki wykonywania napisów9.2. Barwne wykończenie napisów10. Renowacja elementów kamiennych10.1. Czynniki niszczące kamień10.2. Odnawianie elementów kamiennych11. Bhp przy robotach kamieniarskich11.1. Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp11.2. Transport ręczny11.3. Zagrożenie hałasem11.4. Sposoby ochrony przed pyłem11.5. Obsługa urządzeń elektrycznych11.6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkachLiteratura

: Podręczniki szkolne

metoda pantalona, olimp24, studia z angielskim, online gdansk, wzit ath, dorota wojtczak

yyyyy