Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania

30,77

Opis

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania

W książce zostały usystemetyzowane metody łączenia tworzyw sztucznych.Omówiono wszystkie nierozłączne metody łączenia tworzyw sztucznych: spawanie – ręczne i ekstruzyjne, jedenaście metod zgrzewania, klejenie i laminowanie.Podano parametry i warunki prowadzenia procesów oraz kontrolę wykonywanych połączeń.Książka przeznaczona jest dla osób chcących zapoznać się z temetyką łączenia tworzyw sztucznych. Może być przydatna uczniom i studentom takich kierunków studiów jak: spawalnictwo, budownictwo, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, jak również uczestnikom kursów: spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania.Spis treści:1. Wstęp2. Podział tworzyw sztucznych – polimerów3. Budowa polimerów4. Stany fizyczne polimerów4.1. Stan szklisty4.2. Stan elastyczny4.3. Stan plastyczny5. Metody otrzymywania polimerów6. Środki pomocnicze – składniki dodatkowe6.1. Stabilizatory6.2. Plastyfikatory6.3. Napełniacze6.4. Nośniki6.5. Barwniki6.6. Opóźniacze palenia6.7. Środki smarne6.8. Porofory6.9. Środki antystatyczne – antystatyki6.10. Oznaczanie mieszanin tworzyw sztucznych i substancji pomocniczych7. Właściwości tworzyw sztucznych7.1. Właściwości mechaniczne7.2. Właściwości cieplne7.3. Właściwości elektryczne8. Starzenie tworzyw sztucznych9. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych10. Identyfikacja polimerów11. Podział tworzyw sztucznych ze względu na metody łączenia12. Charakterystyka tworzyw sztucznych13. Metody spawania tworzyw sztucznych13.1. Mechanizm tworzenia się połączenia spawanego i zgrzewanego13.2. Technologia procesów spawania13.3. Pręty do spawania tworzyw13.4. Uwagi ogólne dotyczące procesów spawania ręcznego13.5. Urządzenia do spawania ręcznego tworzyw sztucznych13.6. Spawanie ręczne metodą wahadłową (WF)13.7. Spawanie ręczne metodą ciągnioną (dyszą do szybkiego spawania WZ)13.8. Spawanie za pomocą ekstrudera – spawanie ekstruzyjne13.9. Rodzaje ekstruderów do spawania13.10. Opis procesu spawania ekstruderem – spawania ekstruzyjnego13.11. Przygotowanie powierzchni do spawania ekstruderem13.12. Przykłady spoin13.13. Przykłady połączeń spawanych i oznaczenie spoin13.14. Kontrola połączeń spawanych14. Metody zgrzewania tworzyw sztucznych14.1. Zgrzewanie doczołowe14.1.1. Proces zgrzewania doczołowego14.1.2. Zgrzewarki doczołowe do płyt14.1.3. Budowa zgrzewarek doczołowych14.2. Zgrzewanie elektrooporowe14.2.1. Zgrzewanie rur14.2.2. Zgrzewanie płyt14.2.3. Kontrola połączeń zgrzewanych elektrooporowo14.3. Zgrzewanie mufowe – polifuzyjne14.3.1. Proces zgrzewania mufowego – polifuzyjnego14.3.2. Kontrola połączeń zgrzewanych mufowo14.3.3. Zastosowanie14.4. Zgrzewanie folii metodą gorącego klina14.4.1. Zgrzewanie metodą ręczną14.4.2. Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek – automatów14.4.3. Kontrola połączeń zgrzewanych gorącym klinem14.4.4. Przykłady zastosowania zgrzewania gorącym klinem14.5. Zgrzewanie ultradźwiękowe14.5.1. Proces zgrzewania ultradźwiękowego14.5.2. Tworzywa do zgrzewania ultradźwiękowego14.5.3. Parametry procesu zgrzewania ultradźwiękowego14.5.4. Budowa zgrzewarki ultradźwiękowej14.5.5. Konstrukcja elementów do zgrzewania ultradźwiękowego14.5.6. Zastosowanie14.6. Zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości (w.cz.)14.7. Zgrzewanie tarciowe14.7.1. Cechy zgrzewania tarciowego14.7.2. Parametry procesu14.7.3. Możliwości procesu łączenia z wykorzystaniem ciepła tarcia14.7.4. Wpływ składników dodatkowych w tworzywie na proces zgrzewania tarciowego14.7.5. Przykłady zastosowania zgrzewania tarciowego14.7.6. Metoda zgrzewania tarciowego za pomocą tarczy ciernej14.7.7. Ocena połączeń zgrzewanych14.8. Zgrzewanie wibracyjne14.8.1. Parametry zgrzewania metodami, w których występuje zjawisko tarcia14.8.2. Charakterystyka procesu zgrzewania wibracyjnego14.8.3. Proces zgrzewania wibracyjnego14.8.4. Parametry procesu zgrzewania wibracyjnego14.8.5. Czynniki wpływające na możliwość zgrzewania wibracyjnego tworzyw sztucznych14.8.6. Rozwiązanie konstrukcyjne części zgrzewanych wibracyjnie14.9. Zgrzewanie laserem14.9.1. Zasada procesu łączenia14.9.2. Cechy zgrzewania laserowego14.9.3. Budowa urządzeń do zgrzewania laserowego14.10. Zgrzewanie folii kontaktowe i impulsowe14.10.1. Zgrzewarki kontaktowe14.10.2. Zgrzewarki impulsowe14.11. Zgrzewanie indukcyjne15. Klejenie15.1. Przyczepność kleju do powierzchni klejonej – adhezja15.2. Przygotowanie powierzchni do klejenia15.3. Surowce do produkcji klejów15.4. Podział klejów15.5. Proces klejenia15.5.1. Przygotowanie kleju15.5.2. Nanoszenie kleju15.5.3. Utwardzenie kleju15.5.4. Kondycjonowanie15.5.5. Obróbka wykańczająca klejonych elementów15.5.6. Zasady doboru kleju15.6. Kontrola połączeń klejonych15.7. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych połączeń klejonych16. Laminowanie jako metoda łączenia16.1. Łączenie rur z laminatu na styk16.1.1. Przygotowanie żywicy (osnowy polimerowej) do laminowania16.1.2. Wykonanie połączenia16.2. Wykonywanie połączeń: powierzchnia płaska – króciec17. BHP w procesach spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania18. SzkolenieWykaz niektórych skrótów i nazw polimerów wg PN-EN ISO 1043LITERATURA

: Podręczniki szkolne

michał gierek, dam radę po angielsku, szachy na różnych poziomach, warsztaty aktorskie kraków, bar angielski, kurs energa, otto kraków, rbs robotics, opłaty w transporcie morskim, na raz, memy zus, białystok firmy, woda w szklance, ewa konieczna, trener murana, game dev praca

yyyyy