Longman Young Children’S Picture Dictionary Teacher’S Resource Book With Cd-Rom

71,13

Opis

Longman Young ChildrenS Picture Dictionary TeacherS Resource Book With Cd-Rom

zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat, the Longman Young Childrens Picture Dictionary prezentuje wyrazy poprzez różnorodne sympatyczne ilustracje i fotografie. Oryginalne piosenki i recytacje śpiewane przez Carolyn Graham. 280 wyrazów ułożonych w 26 głównych i 4 dodatkowych tematach. zabawka budząca czułość, zwierzę i bajkowe charaktery. ćwiczenie alfabetu w formie zabawy i proste dialogi. Płyta CD zawierająca całe słownictwo, dialogi, piosenki i recytacje. Te 280 wyrazów zostało wybranych, aby pomóc dzieciom opisać ten świat, który widzą. Wyrazy są prezentowane w kontekstach poprzez tematy odpowiednie dla danego wieku, z załączonymi piosenkami i wierszykami i prostymi dialogami z dzieckiem w centrum. Dla nauczyciela. Książka dla nauczyciela jako źródło zadań zawiera: notatki metodyczne. 52 kartki z posortowanymi zadaniami. aktywny zestaw flashcards adekwatny do wszystkich wyrazów. Designed specifically for young learners aged 2-5, the Longman Young Childrens Picture Dictionary presents words through a variety of appealing illustrations and photographs. Original songs and chants by Carolyn Graham! 280 words arranged into 26 main topics and 4 bonus topics. Endearing toy, animal and fairy-tale characters Fun alphabet practice and simple dialogs Audio CD including all vocabulary, dialogs and songs and chants The 280 words were chosen to help young learners describe the world as they see it. These are presented in context through age-appropriate topics with engaging songs and chants, and simple child-centered dialogs. For the Teacher Activity Resource Book which includes: Lesson notes 52 graded activity sheets An activity bank with photocopiable flashcards of all the words

: Język angielski

marcin mily, szerszen po angielsku, studia zaoczne siedlce, życiologia, matura rozszerzona fizyka, bicie w przelocie szachy, jagna znaczenie imienia, francuski łódź

yyyyy