MATeMAtyka 2. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

21,00

Opis

MATeMAtyka 2. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Maturalne karty pracy dla zakresu rozszerzonego są ściśle skorelowane z podręcznikiem i zawierają zadania typu egzaminacyjnego, które można rozwiązać po opanowaniu materiału z danego tematu. Zapewniają odpowiednie utrwalenie materiału i umożliwiają systematyczne przygotowanie do matury. Pozwalają oswoić się z obowiązkowym egzaminem z matematyki. Optymalna liczba różnorodnych zadań umożliwia skuteczne przećwiczenie umiejętności związanych z danym tematem. Zadania z podwójną numeracją różniące się tylko danymi przy pierwszym z nich umieszczono podpowiedzi, które ułatwiają rozwiązanie drugiego zadania. Po każdym dziale zamieszczono zestawy zadań zamkniętych i otwartych wzorowanych na zadaniach maturalnych, które gwarantują przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z matematyki w danym momencie nauki. Zamieszczone na końcu publikacji odpowiedzi umożliwiają samodzielne sprawdzanie, czy otrzymane wyniki są poprawne.

: Podręczniki szkolne

jak jest po japońsku dzień dobry, kino helios rybnik, mechanika uwalnianie od więzów, komplementy po hiszpańsku, martss, szkolenia automatyka, tw stokesa, zarządzanie kulturą i mediami, natalia jóźwiak, surdopedagogika i tyflopedagogika studia podyplomowe, inspekcja pracy łódź, oceny w wielkiej brytanii, latem katowice

kotwy do ziemi