Nauczyciel wartości światDialog bez Granic Tom IV

23,39

Opis

Nauczyciel wartości światDialog bez Granic Tom IV

Nauczyciel, który stara się uwrażliwić swoich uczniów na wartości moralne, napotyka dzisiaj wiele przeszkód. Największa z nich – jak sądzę – wiąże się ze zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła jako „przepaść między wiedzą (myśleniem) a wiarą, moralnością, sądzeniem (a więc i działaniem)” i które ujawniło się, jej zdaniem, w czasach nowożytnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był, według Arendt, upadek autorytetu tradycji, która pokonywała dawniej przepaść między myśleniem a działaniem, między faktami a wartościami. Chociaż – jak pisze Marcin Król – owo „zerwanie nici tradycji” było postrzegane przez Arendt jako szansa kultury europejskiej, a nie jej kres, wiele wydaje się przemawiać za tym, że głoszona przez nią bezinteresowność myślenia, którego celem jest znaczenie, oraz bezinteresowność działania przejawiająca się głównie w zdolności budowania świata społecznego i współżycia z innymi, wciąż czekają na swój dzień. Spis treści Wstęp Preface Uvod Antoni Gwizdak Aksjologiczny wymiar doświadczeń samorządności uczniowskiej w gimnazjum Valentina Trotzendorfa – (rozdział w języku polskim) Wiesława Korzeniowska Wierność wartościom (ks. dr Jozef Knosała i górnośląskie paradoksy) – (rozdział w języku polskim) Danuta Kocurek Nauka jako wartość w XIX wieku na Górnym Śląsku (na przykładzie mieszkańców wsi pszczyńskiej) Joanna Lusek Wychowanie przedszkolne jako wartość (na przykładzie górnośląskiego Bytomia przełomu wieków XIX i XX) – (rozdział w języku polskim) Ks. Tomasz Żołna Walka o wartości (na przykładzie postaw komunistycznych władz PRL wobec szkolnictwa katolickiego) – (rozdział w języku polskim) Wanda Musialik Pamiętnik – środkiem przekazu wartości w relacjach międzypokoleniowych polskiej emigracji europejskiej – (rozdział w języku polskim) Andrzej Murzyn Znaczenie wielostronności zainteresowania w nauczaniu wychowującym – (rozdział w języku polskim) Hana Lukášová Učitelska profese v edukačni kultuře obratu – (rozdział w języku czeskim) Marzena Bogus Istota dialogu w rodzinie, czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym – (rozdział w języku polskim) Andrej Slodička Učiteľ ako sprostredkovateľ hodnot v edukačnom procese – (rozdział w języku czeskim) Bronisława Dymara Sztuka bycia nauczycielem – (rozdział w języku polskim) Taťána Göbelová Svět hodnot – svět člověka. Specifi ka vychovy k hodnotam v pedagogicke praxi Maria Tołbast Przekaz wartości i kształtowanie osobowości dziecka w religii żydowskiej – (rozdział w języku polskim) Alina Górniok-Naglik Edukacja kulturalna podstawą kształtowania siebie według wartości – (rozdział w języku polskim) Dana Hanesová Vybrane špecifi ka profesie učiteľa NV v SR a vo svete – (rozdział w języku czeskim) Izabela Łuc Edukacyjne wartości literatury w dobie globalizacji – (rozdział w języku polskim) Łukasz Tomczyk Andragog jako mentor i przewodnik seniorów po zinformatyzowanym świecie – (rozdział w języku polskim) Małgorzata Wróblewska Przemiany edukacji permanentnej w nowoczesnym społeczeństwie – (rozdział w języku polskim)

: Podręczniki szkolne

zakonczenie rozprawki, wz.pb.edu.pl, poprawka po angielsku, białecki ośrodek szkolenia, ielts certyfikat, krystian wakacyjny, pedagogika terapeutyczna, studiach, zs1 grodzisk, mieszkania na wynajem toruń, monika kruk, dofinansowanie szkolen

yyyyy