Nowe chemia podręcznik dla klasy 3 liceów i techników zakres rozszerzony CHR3

41,98

Opis

Nowe chemia podręcznik dla klasy 3 liceów i techników zakres rozszerzony CHR3

Podręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy uczą się chemii w zakresie rozszerzonym, w nowych 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach. Jest on zgodny z podstawą programową MEN, obowiązującą w tych szkołach od września 2019 r. W trzeciej części omówione zostały m.in. takie tematy:węglowodory i ich hydroksylowe pochodne, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, izomeria optyczna, hydroksykwasy, cukry, polimery, chemia w życiu codziennym, a także wpływ chemii na środowisko naturalne. Podręcznik składa się z jedenastu rozdziałów, które podzielono na paragrafy odpowiadające poszczególnym tematom lekcji. Każdy rozdział zamyka sprawdzian, który pozwoli uczniom samodzielnie sprawdzić i ocenić nabytą wiedzę i umiejętności jej stosowania.

: Podręczniki szkolne

wf utp, lebork online, wsg bydgoszcz dziekanat, rozprawka z tezą, praca sezonowa gdynia, pisz matematyka, chemia matura 2021, zarobas

yyyyy