Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 2. Edukacja Wczesnoszkolna

4,34

Opis

Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 2. Edukacja Wczesnoszkolna

Karty pracy zawierajand#261; zróand#380;nicowane w formie i treand#347;ci zestawy and#263;wiczeand#324; z zakresu doskonalenia nauki pisania i wspomagania umiejand#281;tnoand#347;ci czytania, a takand#380;e and#263;wiczenia zwiand#261;zane z treand#347;ciami przyrodniczymi, spoand#322;ecznymi, wychowawczymi i muzycznymi. W kartach znajdujand#261; siand#281; teand#380; and#263;wiczenia z zakresu edukacji polonistycznej wspomagajand#261;ce naukand#281; ortografii (w kand#261;ciku Piszemy poprawnie), gramatyki (zadania utrwalajand#261;ce poznane czand#281;and#347;ci mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik; zagadnienia zwiand#261;zane z rodzinand#261; wyrazu, rodzajami zdaand#324;, znakami przestankowymi). Karty sand#322;uand#380;and#261; doskonaleniu umiejand#281;tnoand#347;ci pisania uand#380;ytkowych form wypowiedzi (zaproszenia, listu, ogand#322;oszenia, and#380;yczeand#324;, notatki kronikarskiej). Uand#322;atwiajand#261; teand#380; opracowanie lektur za pomocand#261; and#263;wiczeand#324; sprawdzajand#261;cych zrozumienie treand#347;ci utworów w kand#261;ciku Lektury. Na koand#324;cu kaand#380;dej publikacji jest zamieszczony kand#261;cik Czytam sam!, w którym przygotowano zestawy logatomów, wyrazów oraz zdaand#324; do czytania wspomagajand#261;cych technikand#281; czytania. W kand#261;ciku Czytam ze zrozumieniem poand#347;wiand#281;conym treningowi tej waand#380;nej umiejand#281;tnoand#347;ci znajdujand#261; siand#281; teksty literackie, popularnonaukowe i uand#380;ytkowe, takie jak instrukcja obsand#322;ugi czy przepis kulinarny. Ponadto do kart pracy, jako dodatkowe materiaand#322;y do czytania, doand#322;and#261;czono teksty wybranych piosenek (z pand#322;yty Pomysand#322; na piosenki dla klasy 2). Róand#380;norodne and#263;wiczenia zamieszczone w kand#261;ciku Listy od Hani i Henia pozwalajand#261; dzieciom lepiej zrozumieand#263; problemy emocjonalne i spoand#322;eczne bohaterów poszczególnych opowiadaand#324; z podrand#281;cznika. W kaand#380;dej czand#281;and#347;ci kart pracy w kand#261;ciku and#262;wiczymy z Noni znajdujand#261; siand#281; and#263;wiczenia powtórzeniowe odnoszand#261;ce siand#281; do danej partii materiaand#322;u. W kartach pracy sand#261; równieand#380; materiaand#322;y do prowadzenia zajand#281;and#263; plastyczno-technicznych (kand#261;cik Zrób to sam!) oraz zestaw and#263;wiczeand#324; muzycznych odpowiadajand#261;cy treand#347;ciom prezentowanym w podrand#281;czniku. Nie zabrakand#322;o równieand#380; pakietu zadaand#324; dodatkowych przeznaczonych do dowolnego wykorzystania w czasie zajand#281;and#263;, np. dla dzieci pracujand#261;cych szybciej czy potrzebujand#261;cych dodatkowych and#263;wiczeand#324;. Nowoand#347;ciand#261; sand#261; dwa zestawy and#263;wiczeand#324; wspomagajand#261;cych naukand#281; programowania.

: Podręczniki szkolne

zmiana studiów, akademiki szczecin, aplikacja do nauki jezykow, ul szkolna lublin, marek zieliński, hiperboloida dwupowłokowa

yyyyy