Słownik terminologii gospodarczej polsko-angielski

34,62

Opis

Słownik terminologii gospodarczej polsko-angielski

SłOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ BANKOWOŚć. FINANSE. PRAWO
zawiera ok. 20000 haseł z dziedziny:
? prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego,
? ekonomii,
? finansów,
? bankowości i obrotu giełdowego,
? ubezpieczeń,
? transportu morskiego i lotniczego.
Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych.
Iwona Kienzler – tłumacz, autorka wielu książek z zakresu korespondencji handlowych w językach obcych, słowników i leksykonów. Zajmuje się również dydaktyką tłumaczeniami i pisaniem książek pomocniczych do nauki języków obcych..

: Język angielski

godziny po hiszpansku, bhp szkoła, prace administracyjne, maile biznesowe po angielsku, jak sie pisze nie dobrze, wsr dziekanat, katarzyna pieniak, studia po 26 roku życia, dusiołek leśmian interpretacja, mariusz kozłowski, zajęcia z samoobrony, nauka gitary, dobry psycholog toruń, surdopedagogika i tyflopedagogika studia podyplomowe, akademia białego kruka, czarnek jezyk obcy, centrum biznesu, grafika komputerowa kraków, finanse i rachunkowość rzeszów, wku łódź, cyganik

yyyyy