Testy różnicujące język francuski poziom A1

13,05

Opis

Testy różnicujące język francuski poziom A1

Nowe wytyczne i zalecenia dotyczące nauczania języków obcych w gimnazjach począwszy od roku szkolnego 2009/2010, wprowadzone rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008 roku, nakładają na szkoły i nauczycieli wymóg właściwego określenia i wykorzystania zdobytych przez uczniów w szkole podstawowej umiejętności językowych oraz przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy zestaw testów różnicujących z języka francuskiego. Testy są przeznaczone dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Mają one za zadanie umożliwić ocenę poziomu znajomości języka uzyskanego w szkole podstawowej i dokonać właściwego podziału na grupy tak, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom kompetencji językowych.

Materiały, które Państwu oferujemy składają się z:
– 5 niezależnych i kompletnych testów, gotowych do powielania,
– klucza i przykładowych rozwiązań zadań otwartych do każdego testu,
– transkrypcji nagrań,
– płyty z nagraniami tekstów do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Wszystkie testy zostały skonstruowane według tej samej koncepcji, na podstawie wymagań szczegółowych wskazanych w podstawie programowej – język obcy nowożytny II etap edukacyjny (klasy IV-VI) i opisu kompetencji językowych dla poziomu A1 zawartego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Każdy z testów sprawdza wiedzę z zakresu:
– słownictwa (8 pkt),
– gramatyki (12 pkt),

oraz umiejętności:
– rozumienie ze słuchu (10 pkt),
– rozumienie tekstu czytanego (7 pkt),
– produkcję, reagowanie, mediację (8 pkt).

Dodatkowo, aby ułatwić sprawdzanie zadań zamkniętych, przygotowaliśmy KARTY ODPOWIEDZI do wypełnienia przez ucznia oraz dla nauczyciela SZABLONY z kluczem do testów.

: Język francuski

koreanistyka poznań, szarzyńską, rent flat katowice, dzień dobry po szwedzku, napewno jak się pisze, staż a praktyki, gołuchowska 7 warszawa, anna miller, orient express grodzisk mazowiecki, florystyka studia, ponadtto

yyyyy