The Turn Of The Screw + CD Audio

27,97

Opis

The Turn Of The Screw + CD Audio

„Książka The Turn of the Screw + CD audio.Poziom zaawansowania 4 : Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCETreść:Powieść „”W kleszczach lęku”” autorstwa Henry ego James a w skróconej i uproszczonej wersji.Zakres gramatyczny:Verbs – Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, get something, done, would for willingness/refusal, Third conditional wish, if only, be used to/get used to, used to and would, Phrasal verbs, All passive formsSentence types – Relative clauses: embedded, defining, Responses with so/neither/nor, Emphatic structures with what,sentences Conditionals with may/might, Clauses of concession: even, though, in spite of, despite, Complex sentences with more than one subordinate clause, Inversion after hardly, no sooner etc, -ing/wh- clause as subjectStruktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje czterostronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się ośmiostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z życiem i twórczością Henry ego James a, szczegółami powstania powieści „”W kleszczach lęku”” oraz różnymi jej adaptacjami.Książkę zamyka sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.Książki z kolekcji Young Adult ELI Readers charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.Seria Young Adult ELI Readers opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).”

: Język angielski

wsm pl, wyższa szkoła nauk o zdrowiu bydgoszcz, joanna jablonska, celmer, hotel managment, jakie są epoki

yyyyy