Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Klasa 8 Szkoła podstawowa

14,40

Opis

Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Klasa 8
Szkoła podstawowa

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8 to aktualne treści polityczne, społeczne i ekonomiczne, polecenia i prace projektowe skłaniające do dyskusji o problemach lokalnych i globalnych oraz angażowania się w działania społeczeństwa obywatelskiego.Narracja nieprzeładowana informacjami oraz przystępny język zachęcają uczniów do poznawania zagadnień dotyczących różnych wymiarów życia społecznego. Bogaty materiał ćwiczeniowy aktywizuje uczniów do pracy z fotografiami, rysunkami, diagramami i mapami zawartymi w podręczniku.Liczne schematy itabele w syntetycznej formie przybliżają trudniejsze zagadnienia.Znakomicie dobrane, ciekawe teksty publicystyczne, naukowe i prawne wraz poleceniami umożliwiają kształcenie umiejętności krytycznej analizy różnego rodzaju źródeł pisanych.Przejrzyste mapy ułatwiają lokowanie zjawisk społecznych i politycznych w przestrzeni.Sekcje Warto wiedzieć wprowadzają dodatkowe informacje i ciekawostki ubarwiające wykład oraz uczą dostrzegania związków między zjawiskami o charakterze globalnym a codziennym życiem uczniów. Wyodrębnione w ramach lekcji słowniczki objaśniają kluczowe pojęcia i terminy.Sekcje Pytania i polecenia oraz Zapamiętaj pomagają w powtarzaniu i utrwalaniu najważniejszych wiadomości z kolejnych lekcji.Podsumowania działów zawierają:– różnorodne polecenia, w tym oparte na pracy z tekstami odwołującymi się do codziennego doświadczenia młodych ludzi,– propozycje prac projektowych,– przydatne adresy stron internetowych ważniejszych instytucji państwowych i organizacji społecznych.Struktura podręcznika Dział I. Człowiek, grupy społeczne, rodzinaDział II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalnaDział III. Wspólnoty narodowe, etniczne i obywatelskieDział IV. Ustrój demokratyczny Rzeczypospolitej PolskiejDział V. Świat, EuropaDział VI. Prawa człowieka, nieletni wobec prawaDział VII. W świecie mediów i informacji

: Podręczniki szkolne

www.jakdojade.pl wrocław, profilowanie kryminalistyczne, koniec i początek wiersz tekst, город познань, rebus z liczbą pi, nogalski katowice, michał kubiak jaroslaw kubiak, gdzie mozna wyjechac, hiszpańska gramatyka

yyyyy