Elektrotechnika. Podręcznik. Szkoły Ponadgimnazjalne

52,79

Opis

Elektrotechnika. Podręcznik. Szkoły Ponadgimnazjalne

ELEKTROTECHNIKA. PODRĘCZNIK. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Treści podręcznika są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania dla zawodu technik elektryk – przedmiot podstawy elektrotechniki i elektroniki.Wiadomości i forma ich przekazu są dostosowane do poziomu uczniów i ich wiedzy z matematyki i fizyki zdobytej w gimnazjum. Ograniczono do niezbędnego minimum skomplikowany aparat matematyczny.Dla uczniów szczególnie zainteresowanych elektrotechniką lub studentów wydziałów elektrycznych i pokrewnych podano wiadomości rozszerzające – ponadprogramowe (specjalnie wyróżnione).Po każdym rozdziale zamieszczono przykłady rozwiązanych zadań oraz zestawy prostych poleceń i zadań, w tym o charakterze testowym.Podręcznik zastępuje książkę tego samego autora, pod tym samym tytułem, wydawaną w serii Biblioteka elektryka.

: Podręczniki szkolne

krzysztof krajewski, prywatna oferta, anna celej, ewmapa dla studentów

yyyyy