English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko – Beata Błaszczyk

32,72

Opis

English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko – Beata Błaszczyk

Poszerz zasób słownictwa z branży IT i naucz się poprawnie je wykorzystywać!Obecnie język angielski jest nieodłącznym elementem świata IT. Większość producentów oprogramowania oraz twórców metodyk i standardów w branży IT udostępnia materiały wyłącznie w tym języku. Ponadto wiele projektów informatycznych jest realizowanych we współpracy z ekspertami pochodzącymi z różnych krajów. Komunikacja odbywa się wówczas przeważnie także w języku angielskim. Jeśli więc jesteś specjalistą z branży IT, funkcjonującym na co dzień w środowisku anglojęzycznym, możesz z kolei nie czuć się w pełni swobodnie wypowiadając się w tym języku w każdym obszarze tak szerokiej dziedziny wiedzy.Jeśli chcesz zatem:poznać lub poszerzyć specjalistyczne słownictwo stosowane na co dzień w branży IT,nauczyć się poprawnie je wykorzystywać i profesjonalnie wypowiadać się podczas spotkań, konferencji branżowych i codziennej pracy z klientem,zrozumieć zaawansowane reguły gramatyczne lub odświeżyć wiedzę na ten temat, by zabłysnąć podczas formalnych spotkań lub jako autor profesjonalnej dokumentacji w języku angielskim,zacząć posługiwać się prawidłowymi polskimi terminami zamiast kalkami językowymi,Koniecznie sięgnij po tę książkę!Znajdziesz tu profesjonalne angielskie teksty dotyczące różnych obszarów IT: baz danych, big data, sieci komputerowych, metod wytwarzania oprogramowania i wielu innych. Każdy z nich został opatrzony słowniczkiem zawierającym tłumaczenia na język polski zarówno terminów specjalistycznych, jak i tych z języka ogólnego. Ponadto w każdym rozdziale omówione zostały różne zagadnienia gramatyczne wraz z przykładami ich zastosowania w języku informatyki. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić poznane słownictwo i reguły gramatyczne. Dzięki temu opanujesz najważniejsze pojęcia, odkryjesz, w jakich kontekstach występują, i zaczniesz stosować je w praktyce.What is Information Technology?DatabasesHow well do you know your computer?Computer networksWhats so big about big data?Business IntelligenceData miningSoftware licensingSoftware development methodologiesThe Internet and the World Wide WebData governanceSoftware testingRevise and expand Your knowledge!Spis treści:Spis zagadnień gramatycznychWstępW jaki sposób jest zorganizowana ta książka?Oznaczenia zastosowane w książceTerminy gramatyczne, które należy sobie przypomnieć przed rozpoczęciem pracy z tą książkąPodziękowania1. What is Information Technology?1.1. Information technology basics1.2. Measuring profitability of IT investments and their prioritization1.3. Vocabulary1.4. Revise and expand your knowledge1.4.1. Did you know?1.4.2. Latin expressions in English (łacińskie wyrażenia w języku angielskim)1.4.3. Irregular plural (nieregularna liczba mnoga)1.4.4. Elements of grammar1.4.4.1. Present simple1.4.4.2. Present continuous1.5. Check your knowledge2. Databases2.1. What is a database and DBMS?2.2. Common types of DBMS2.3. Database models2.4. Vocabulary2.5. Revise and expand your knowledge2.5.1. Did you know?2.5.2. Data is or data are a common problem in IT2.5.3. Information is or information are?2.5.4. Elements of grammar2.5.4.1. Countable nouns (rzeczowniki policzalne)2.5.4.2. Uncountable (mass) nouns (rzeczowniki niepoliczalne)2.5.4.3. Passive voice (strona bierna)2.6. Check your knowledge3. How well do you know your computer?3.1. Computer hardware vs. computer software3.2. How does an HD work?3.3. What is the motherboard?3.4. Vocabulary3.5. Revise and expand your knowledge3.5.1. Did you know?3.5.2. An HDD or a HDD?3.5.3. Elements of grammar3.5.3.1. Used to, to be used to, to get used to3.5.3.2. Like or as?3.6. Check your knowledge4. Computer networks4.1. Types of computer networks4.2. Computer network architecture and topologies4.3. Wireless network: how does it work?4.4. Network communication standards4.5. Vocabulary4.6. Revise and expand your knowledge4.6.1. Did you know?4.6.2. Linking words and phrases (spójniki)4.6.3. Elements of grammar4.6.3.1. Use of both, either and neither4.6.3.2. The 0 and 1st conditional (0. i 1. tryb warunkowy)4.7. Check your knowledge5. Whats so big about big data?5.1. What is big data?5.2. Challenges in big data analysis5.3. What is Hadoop?5.4. Hadoop vs. conventional relational database5.5. Vocabulary5.6. Revise and expand your knowledge5.6.1. Did you know?5.6.2. What is an issue?5.6.3. Elements of grammar5.6.3.1. Inversion in sentences (inwersja)5.6.3.2. Present Perfect5.7. Check your knowledge6. Business Intelligence6.1. What is Business Intelligence?6.2. BI system architecture6.3. Star schema vs. snowflake schema6.4. Gartner Magic Quadrant6.5. Vocabulary6.6. Revise and expand your knowledge6.6.1. Did you know?6.6.2. To do the analysis useful synonyms6.6.3. Describing trends6.6.4. Elements of grammar6.6.4.1. Modals (czasowniki modalne)6.6.4.2. Past simple6.7. Check your knowledge7. Data mining7.1. Introduction to data mining7.2. Data mining methods and techniques7.3. Data mining challenges7.4. Vocabulary7.5. Revise and expand your knowledge7.5.1. Did you know?7.5.2. Time series: singular or plural?7.5.3. Synonyms of the word interesting7.5.4. Elements of grammar7.5.4.1. To be + to + infinitive (konstrukcja bezokolicznikowa)7.5.4.2. Relative clauses (zdania względne)7.6. Check your knowledge8. Software licensing8.1. What is software licensing for?8.2. What is EULA?8.3. Common software licensing models8.4. Demoware vs. shareware vs. freeware vs. abandonware8.5. Vocabulary8.6. Revise and expand your knowledge8.6.1. Did you know?8.6.2. Acronyms in business emails and their meaning8.6.3. Elements of grammar8.6.3.1. Comparative and superlative forms of adjectives and adverbs (stopniowanie przymiotników i przysłówków)8.6.3.2. Relative clauses (zdania względne): preposition at the end of the sentence8.7. Check your knowledge9. Software development methodologies9.1. Present approach to software development9.2. Heavyweight vs. lightweight software development methodologies9.3. Agile software development methodologies and frameworks9.4. Vocabulary9.5. Revise and expand your knowledge9.5.1. Did you know?9.5.2. The team agree or agrees?9.5.3. Elements of grammar9.5.3.1. Building compound adjectives (przymiotniki złożone)9.5.3.2. Some vs. any9.6. Check your knowledge10. The Internet and the World Wide Web10.1. The Internet: how exactly does it work?10.2. Common Internet services10.3. Google search engine: how does it work?10.4. Vocabulary10.5. Revise and expand your knowledge10.5.1. Did you know?10.5.2. Elements of grammar10.5.2.1. Possessive forms of singular and plural nouns (formy dzierżawcze rzeczowników)10.5.2.2. Verbs followed by gerund (-ing) or infinitive (bezokolicznik)10.6. Check your knowledge11. Data governance11.1. What is data governance?11.2. Data governance roles11.3. Vocabulary11.4. Revise and expand your knowledge11.4.1. Did you know?11.4.2. Elements of grammar11.4.2.1. Order of adjectives (kolejność przymiotników)11.4.2.2. Nouns, verbs and adjectives followed by prepositions11.4.2.3. Subordinating conjunctions (spójniki podrzędne): so that, lest, until, unless, even though11.5. Check your knowledge12. Software testing12.1. What is ISO, IEC and ISO/IEC/IEEE 29119?12.2. ISO/IEC 29119-4: Test Techniques12.3. SDLC, STLC and the V-Model12.4. Vocabulary12.5. Revise and expand your knowledge12.5.1. Did you know?12.5.2. How to write and read dates correctly?12.5.3. Elements of grammar12.5.3.1. Definite and indefinite articles (przedimki określone i nieokreślone): a/an or the?12.5.3.2. Future perfect12.6. Check your knowledgeEnglish-Polish GlossaryABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWPolish-English GlossaryABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹ, ŻAnswers1. What is Information Technology?2. Databases3. How well do you know your computer?4. Computer networks5. Whats so big about big data?6. Business Intelligence7. Data mining8. Software licensing9. Software development methodologies10. The Internet and the Word Wide Web11. Data governance12. Software testingBibliografiaO autorce

: Pozostałe języki

zut wksir, karolina biernat, przysłowia rosyjskie, iniejow, licencjat ile lat pracy, pozegnanie po ang, zrozumieć programowanie, marta romanowska, ekorypetycje, co to inżynier, od 1 do 10 po hiszpańsku, art 66 kodeksu cywilnego, etapy rejestracji działalności gospodarczej, gdzie zaparkować we wrocławiu, studia podyplomowe pedagogika przedszkolna, test diagnostyczny klasa 6 język angielski pdf, egzamin zawodowy au 22, śląska 35/37 gdynia, najszybszy kurs pedagogiczny, lex wolters logowanie

yyyyy