Historia. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa

26,98

Opis

Historia. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa

Podręcznik Historia do klasy 4 szkoły podstawowej ma charakter propedeutyczny, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej:wyjaśnia, czym się zajmuje historia jako nauka oraz na czym polega praca historyka;uczy posługiwania się podstawowymi pojęciami historycznymi;rozbudza zainteresowanie dzieci historią rodzinną i regionalną;wskazuje na ważne elementy polskiego dziedzictwa kulturowego (symbole i święta państwowe, legendy, zabytki);prezentuje wybrane postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla polskiej tożsamości kulturowej.Podręcznik w przyjazny sposób wprowadza 10–11-letnich uczniów w nowy dla nich przedmiot nauczania.Tradycyjną narrację autorską uzupełniają opowiadania historyczne, które nie tylko pomagają poznać i zrozumieć wydarzenia z przeszłości, lecz także pozwalają uczniom wcielić się w postacie historyczne, zrozumieć motywy ich działania i towarzyszące im uczucia. Duże ilustracje – wykonane przez wybitnych polskich grafików z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę historii – sprawiają, że lekcje w klasie 4 stają się fascynującą podróżą w przeszłość.Rekonstrukcje ubiorów z dawnych epok oraz przygotowane w technice 3D modele obiektów historycznych przybliżają uczniom realia życia w minionych czasach. Zamieszczone w kolejnych rozdziałach Słowniczki uczą posługiwania się pojęciami historycznymi i wyjaśniają trudniejsze terminy pojawiające się w tekście lekcji.Czytelne osie czasu pomagają w chronologicznym porządkowaniu wydarzeń, obliczaniu czasu oraz posługiwaniu się pojęciami z zakresu chronologii.Polecenia polegające na pracy z mapą lub planem uczą lokalizowania wydarzeń i procesów historycznych w przestrzeni.Bogaty zestaw tekstów źródłowych, fotografii, rysunków i schematów wraz z towarzyszącymi im poleceniami pozwala na kształcenie umiejętności odczytywania i analizowania różnorodnych źródeł informacji. Zwięzłe podsumowania lekcji (Zapamiętaj) oraz lekcje powtórzeniowe (To już znamy, powtarzamy) systematyzują wiedzę i ułatwiają przygotowanie się do sprawdzianów.Pytania, polecenia i zadania zamieszczone po kolejnych lekcjach oraz na zakończenie każdego działu to świetna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności.Dodatkowe materiały Warto wiedzieć oraz Poznaj to, co nieznane rozbudzają ciekawość uczniów i zachęcają ich do odkrywania tajemnic z przeszłości, w tym samodzielnego poznawania historii własnej rodziny, lokalnej społeczności czy regionu.Struktura podręcznika Historia do klasy 4Dział I. Zapoznaj się z historiąDział II. Moja historia, moja ojczyznaDział III. W Polsce Piastów i JagiellonówDział IV. W czasach zwycięskich wodzów i w latach niewoliDział V. Trudne dzieje ostatnich stu lat

: Podręczniki szkolne

rysunek wykonawczy, nauka greckiego, katedra wrocław kancelaria, renesans nazwa epoki, wsb giżycko, co to ux, kalendarz 2021 excel do pobrania, iso45001

yyyyy