Humanizm polski i wspólnoty naród społeczeństwo państwo Europa

6,40

Opis

Humanizm polski i wspólnoty naród społeczeństwo państwo Europa

t. 8, Wspólnoty: naródaspołeczeństwoapaństwo, red. M. Cieński Problemem w tak nakreślonej perspektywie jest miejsce humanizmu w dyskursie tożsamościowym na różnych poziomach i płaszczyznach historycznie rozumianej integracji, zachodzącej na poziomie awielkicha wspólnot. zaakcentowano znaczenie dla tych zjawisk literatury, jako ich składnika (czynnika). Przebadano też zjawiska i mechanizmy z zakresu przenikania dyskursu europejskiego humanizmu do polskiej rzeczywistości, oddziaływania na nią i jego adaptowania (tu nacisk położono na procesy przekładu i adaptacji utworów ujmowane w perspektywie kulturowej).

: Pozostałe języki

jak zostać producentem muzycznym, szkoła nr 5 rybnik, niedzwiadek ada, interpolacja a aproksymacja, sto łódź, sylwio czy sylwiu, słuchanie ze zrozumieniem angielski ćwiczenia, kokartka, pokój dla studenta gdańsk, biznes pl@net, kto nie próbuje ten, remont tłumacz

yyyyy