Kalejdoskop ucznia. Informatyka Płyta CD kl.1 WSiP

10,98

Opis

Kalejdoskop ucznia. Informatyka Płyta CD kl.1 WSiP

CD-ROM zawiera 30 zestawów ćwiczeń tematycznie powiązanych z zajęciami zamieszczonymi w podręczniku, czyli prawie 100 ciekawych i przemyślanych metodycznie dodatkowych ćwiczeń i zadań sprawdzających. Są wśród nich zadania, kolorowanki, gry, zagadki, krzyżówki, puzzle i quizy sprawdzające wiedzę ucznia. Uczniowie uczą się sprawnie posługiwać myszą, szybko pisać na klawiaturze, ćwiczą pracę z edytorami grafiki i tekstu oraz uczą się programować. Na płycie znajdują się również ćwiczenia z zakresu edukacji polonistycznej (np. uczniowie głoskują wyrazy, a następnie zaznaczają różnymi kolorami samogłoski i spółgłoski) czy matematycznej (np. uczniowie kolorują obrazek wg wzoru, którym są działania matematyczne).Dzięki dużej liczbie zróżnicowanych ćwiczeń uczeń zdolniejszy ma możliwość pogłębienia wiedzy, a pracujący trochę wolniej powtórzenia w swoim tempie tych zagadnień, które sprawiają mu kłopot. Dzięki zamieszczonym na płycie grom edukacyjnym nauka staje się zabawą.Dysponując płytą z tak dużą liczbą ćwiczeń, nauczyciel może indywidualizować pracę z uczniami, co bardzo ułatwi prowadzenie lekcji i przyczyni się do poprawy wyników nauczania, nie tylko z informatyki, lecz także dzięki ćwiczeniom sprawdzającym wiedzę z innych przedmiotów z języka polskiego czy matematyki. Dzięki quizom po I i II semestrze nauczyciel ma możliwość szybkiego sprawdzenia stopnia opanowania materiału przez uczniów. Płytę można również wykorzystywać niezależnie od podręcznika.

: Podręczniki szkolne

międzyrzecze lubuskie, mediacje studia podyplomowe, natalia wasilewska, strych interpretacja, cyfrowe gdansk, licencjat wykształcenie wyższe, technikum chemiczne wrocław, anhelina, matura język angielski ustny zestawy, zus szczecin kontakt telefoniczny, варшава на польском, zarządzanie procesami produkcyjnymi, karta do empika, wakacje wrocław, rezygnacja ze szkoły średniej, dzień chłopaka prezent dla przedszkolaka

yyyyy