Krzyżacy. Lektura z opracowaniem

16,24

Opis

Krzyżacy. Lektura z opracowaniem

W Krzyand#380;akach Sienkiewicz?opisuje?chwile?wspaniaand#322;ych?zwyciand#281;stw polskiego rycerstwa i wyraand#380;a niezand#322;omnand#261; wiarand#281; w siand#322;and#281; narodu polskiego, w jego odwagand#281; i mand#281;stwo prowadzand#261;ce prosto do zwyciand#281;stwa. Na tle znaczand#261;cych wydarzeand#324; historycznych autor przedstawiand#322; dzieje barwnych i wyrazistych postaci. Bohaterami powieand#347;ci sand#261;: Jurand ze Spychowa i jego córka Danusia, polski rycerz Maand#263;ko i jego bratanek Zbyszko z Bogdaand#324;ca. Zbyszko, dzielny mand#322;ody rycerz, zostaje skazany na stracenie za napaand#347;and#263; na posand#322;a krzyand#380;ackiego. Z opresji ratuje go Danusia, zostajand#261;c damand#261; jego serca. Jednak szczand#281;and#347;cie mand#322;odych nie trwa dand#322;ugo, gdyand#380; dziewczyna zostaje uprowadzona przez Krzyand#380;aków. Czy Zbyszkowi i Jurandowi uda siand#281; odnaleand#378;and#263; i uwolniand#263; Danusiand#281;? Czy zakonnicy poniosand#261; karand#281; za swoje niecne postand#281;pki? Tragiczna miand#322;oand#347;and#263; Zbyszka i Danusi to wand#261;tek melodramatyczny, a opisy walki ze zdradzieckimi Krzyand#380;akami miaand#322;y obudziand#263; nadziejand#281; i ducha walki w narodzie polskim. Punktem kulminacyjnym powieand#347;ci jest bitwa pod Grunwaldem, przedstawiona jako wielki triumf orand#281;and#380;a polsko-litewskiego. Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – urodziand#322; siand#281; 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Po matce odziedziczyand#322; zamiand#322;owanie do literatury. Od dzieciand#324;stwa interesowaand#322; siand#281; dzieand#322;ami staropolskich pisarzy i próbowaand#322; swych siand#322; w pisaniu wierszem i prozand#261;. W latach osiemdziesiand#261;tych zostaand#322; redaktorem naczelnym konserwatywnego dziennika „Sand#322;owo”. Duand#380;o podróand#380;owaand#322;. Burzliwe dyskusje wywoand#322;ywaand#322;y jego nowo powstaand#322;e dzieand#322;a, podejmujand#261;ce problematykand#281; historycznand#261;, przede wszystkim Trylogia. Pierwsza czand#281;and#347;and#263; pt. Ogniem i mieczem ukazaand#322;a siand#281; drukiem na przeand#322;omie 1883 i 1884 r. Potop – druga czand#281;and#347;and#263; Trylogii – powstaand#322; w latach 1884-1886, a na przeand#322;omie 1887 i 1888 r. ukazaand#322; siand#281; Pan Woand#322;odyjowski. Wielki sukces dzieand#322;a przyczyniand#322; siand#281; do tego, and#380;e Sienkiewicz staand#322; siand#281; najsand#322;awniejszym powieand#347;ciopisarzem w kraju. W 1896 r. ukazaand#322;o siand#281; Quo vadis – powieand#347;and#263;, której akcja rozgrywa siand#281; w staroand#380;ytnym Rzymie. W 1905 r. otrzymaand#322; literackand#261; Nagrodand#281; Nobla za caand#322;oksztaand#322;t twórczoand#347;ci. Próbowaand#322; swych siand#322; takand#380;e w powieand#347;ciach obyczajowych, jak np. Bez dogmatu (1891 r.) i Rodzina Poand#322;anieckich (1894 r.). Napisaand#322; równieand#380; m.in. nowele: Sachem, Wspomnienie z Maripozy, Za chlebem, Niewola tatarska, Orso, W krainie zand#322;ota i powieand#347;ci historyczne: Krzyand#380;acy (1900), Na polu chwaand#322;y (1906) czy powieand#347;and#263; dla mand#322;odzieand#380;y: W pustyni i w puszczy (1912).

: Podręczniki szkolne

dziedzina zainteresowań, gazda michał, architektura łódź, java kurs online darmowy, filmw, edu.pl gdańsk, pedagogika wczesnoszkolna – studia online, chojnice praca, kasia klimczyk, kurs dj online, nauka śpiewania

yyyyy