Matematyka. Klasa 7. Podręcznik. Szkoła podstawowa

33,20

Opis

Matematyka. Klasa 7. Podręcznik. Szkoła podstawowa

Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów tematycznych, a każdy z nich zbudowany jest z kilku tematów.Każdy rozdział rozpoczyna strona wprowadzająca, opisująca praktyczne zastosowania matematyki, oraz blok Czy pamiętasz?, który zawiera zadania przygotowujące do realizacji materiału z danego rozdziału i obejmuje treści poznane przez uczniów w poprzednich klasach.Na początku tematu podano cele lekcji, aby uczniowie wiedzieli, czego się nauczą, a także co powinni umieć po omówieniu materiału. Następnie wprowadzane są zagadnienia matematyczne. Tutaj obok ważnych informacji teoretycznych zamieszczono przykłady, czyli wzorcowo rozwiązane zadania wraz z komentarzami, i ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, analogiczne do przykładów. Potem następuje blok z dużą liczbą zadań ułożonych zgodnie ze wzrastającym stopniem trudności. Każdy temat kończy się sekcją Czy już potrafisz? zawierającą pięć sprawdzających wiedzę zadań zamkniętych i otwartych. Na końcu rozdziału znajduje się jego podsumowanie, składające się z pytań sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz zestawu zadań zamkniętych i otwartych. Publikację zamykają odpowiedzi do ćwiczeń i zadań.Na marginesach podręcznika zamieszczono wybrane pojęcia matematyczne w języku angielskim, a na końcu – słowniczek polsko-angielski. Dzięki temu uczeń poznaje fachowe terminy w języku obcym, którego uczy się już wiele lat.W wybranych miejscach wprowadzono ramki Sprawdź w internecie, które zachęcają do poszukiwania dodatkowych informacji. W ten sposób uczeń bardziej angażuje się w zrozumienie zagadnienia i jednocześnie pogłębia wiedzę zdobytą na lekcji.W podręczniku znajdują się też infografiki, które w atrakcyjny sposób prezentują treści matematyczne i ułatwiają ich zrozumienie oraz zapamiętanie.Spis treści w klasie 7:1. Liczby2. Procenty3. Trójkąty4. Wyrażenia algebraiczne5. Równania6. Wielokąty7. Potęgi

: Podręczniki szkolne

rogalinek, zagwostki, podyplomowe studia menedżerskie, marcin michalak, wyniki matur 2021 chemia, co to jest reakcja chemiczna, pokolenie a, rodzaj wykształcenia, wzory na mature matematyka, giżycko gdańsk, lyzwy lublin, jakie studia po 50 roku życia, zmiany na egzaminie ósmoklasisty, rzepin net ogłoszenia, szkic naukowy, gg.pl web, praca służba celno skarbowa

https://agnieszkaduzy.pl/specjalizacje/pomoc-prawna-on-line