Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Ćwiczenia

13,10

Opis

Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Ćwiczenia

Zbiór ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do treści i układu podręcznika Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy z 2012 r. i z 2017 r.Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Wiele z nich polega na analizie rzeczywistych reklam występujących na rynku i ich rozwiązanie wymaga skorzystania z internetu. Aby ułatwić uczniom dostęp do reklam w internecie, w ćwiczeniach zamieszczono kody QR i skrócone linki.Ćwiczenia zawarte w książce polegają m.in. na:analizowaniu reklam zamieszczonych w książce oraz w różnych mediach i udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące tych reklam;dopasowywaniu pojęć do odpowiadających im charakterystyk lub definicji;charakteryzowaniu poznanych pojęć i zjawisk;wyszukiwaniu w różnych źródłach odpowiedzi na pytania;określaniu różnic pomiędzy różnymi pojęciami i zjawiskami;uzupełnianiu luk w zdaniach;sporządzaniu notatek;rozstrzyganiu o poprawności różnych tez;obliczaniu różnych wielkości;sporządzaniu i uzupełnianiu dokumentów;wyszukiwaniu informacji w internecie;odpowiadaniu na pytania na podstawie tekstu.Ćwiczenia zostały skonstruowane tak, aby oprócz poznawania i utrwalania materiału wspomagały zdobywanie przez uczniów ważnych i przydatnych współcześnie umiejętności, jak wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, krytyczne myślenie, czy tworzenie i przedstawianie treści.Rozwiązywanie ćwiczeń pozwoli również uczniom na doskonalenie różnych kompetencji kluczowych m.in. porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji matematycznych, informatycznych i społecznych.Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do nauczyciela. Materiały ćwiczeniowe powinny być jednak zamieszczane w szkolnych wykazach podręczników i podawane do publicznej wiadomości.Zbiór ćwiczeń nie zawiera rozwiązań. Rozwiązania wysyłamy w formie elektronicznej tylko nauczycielom. Informacje o tym, w jaki sposób można otrzymać odpowiedzi do ćwiczeń i inne materiały dodatkowe, znajdują się na tej stronie.AUTOR LESZEK ZABOROWSKITYTUŁ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAM. ĆW. EKONOMIKWYDAWCA EKONOMIKROK WYDANIA 2018FORMAT 176 X 250 MMOPRAWA OPRAWA BROSZUROWAILOŚĆ STRON 161EAN 9788377350904Znajdź podobne według klucza:LESZEK_ZABOROWSKIEKONOMIKSPRZEDAŻ(298011)

: Podręczniki szkolne

jak podpisać elektronicznie dokument pdf, grzegorz zych, kurs euro 06.04.2022, dziekan a prodziekan, ewolucja gwiazdy, niepodległości 2 poznań

yyyyy