Sztuka wyrazu 2. Część 1. Romantyzm. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

30,36

Opis

Sztuka wyrazu 2. Część 1. Romantyzm. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

J. Polski LO 2 Sztuka wyrazu cz.1 podr. ZPR w.2020

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Sztuka wyrazu to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony.Podręczniki z serii Sztuka wyrazu zawierają zagadnienia z zakresu literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe.Inne ważne elementy podręczników z serii Sztuka wyrazu to:- wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń,- omówienia lektur obowiązkowych,- przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków,- informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań),- bogata ikonografia, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujące do omawianych tekstów,- lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych,- spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia,- podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań.Tom trzeci serii obejmuje jeden okres historycznoliteracki – romantyzm.Romantyzm to epoka wciąż nam bliska. Niektóre powstałe wówczas wzorce myślenia i stereotypy towarzyszą nam do dziś – staramy się to pokazywać. Ogromną wagę przykładamy do wprowadzanych nawiązań. Autorzy zadbali o to, żeby były one nieszablonowe i działały na wyobraźnię uczniów. Chcemy też, by były bliskie młodzieży, dlatego zamieszczamy na przykład sporo tekstów piosenek.Niebanalne nawiązania dają uczniom możliwość ćwiczenia kompetencji, które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i staną się ich wyposażeniem kulturowym po zakończeniu edukacji.

: Podręczniki szkolne

studia podyplomowe po pedagogice, python język, kurs na samodzielnego księgowego, klanza szkolenia wrocław, bazy danych studia, ile kosztuje godzina korepetycji z angielskiego 2021, europejska uczelnia opinie, bilety helios, warsztaty florystyczne kraków, polski ład w płacach

yyyyy