Repetytorium maturzysty historia zgodne z aktualną podstawą programową

12,22

Opis

Repetytorium maturzysty historia zgodne z aktualną podstawą programową

Repetytorium Maturzysty historia Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw potrzebom maturzystów – zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie.Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści podane są przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, treść ujęto w ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, wyliczeń. Naukę ułatwiają liczne mapy i zdjęcia. Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono kontrastowymi, wyraźnie widocznymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu odszukanie w książce potrzebnych treści jest intuicyjnie proste.Repetytorium Maturzysty historia Wydawnictwa GREG stanowi doskonałą pomoc zarówno dla osób decydujących się wybrać historię jako przedmiot maturalny, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą szybko powtórzyć materiał lub skutecznie przygotować się do klasówki czy odpowiedzi.Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!Serdecznie polecamy!Spis treściWstępROZDZIAŁ I. STAROŻYTNOŚĆPierwsze cywilizacje Bliskiego i Dalekiego WschoduEwolucja człowiekaCechy społeczności cywilizowanejDzieje polityczneKręgi cywilizacyjne – charakterystykaReligie starożytnościOsiągnięcia pierwszych cywilizacjiAntyczna GrecjaPeriodyzacja dziejówKultury przedhelleńskieUstrój starożytnej GrecjiSytuacja gospodarcza starożytnej GrecjiSpołeczeństwoKonflikty zbrojneHegemonia MacedoniiReligia GrekówKultura starożytnej GrecjiCywilizacja starożytnego RzymuPeriodyzacja dziejów RzymuItalia przedrzymskaUstrój starożytnego RzymuGospodarkaSpołeczeństwo rzymskiePodboje RzymuPrzyczyny upadku Cesarstwa ZachodniorzymskiegoReligiaKultura starożytnego RzymuROZDZIAŁ II. ŚREDNIOWIECZEPolityka i ustrójPeriodyzacja dziejówTrzy kręgi cywilizacyjne w basenie Morza ŚródziemnegoMonarchia w średniowieczuPaństwo FrankówPowstanie państw narodowychPowstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-WschodniejSąsiedzi polski od X do XIV wiekuPowstanie monarchii stanowych w Europie ZachodniejPaństwo polskie w okresie panowania pierwszych PiastówRozbicie dzielnicowe w PolsceWładza i społeczeństwo w Polsce w XI i XII wiekuPolska za Władysława Łokietka (1306-1333)Polska Kazimierza Wielkiego (1333-1370)Panowanie andegaweńskie w PolsceUnie Polski z sąsiadami od XIV do XVI wiekuStosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wiekuGospodarkaRolnictwo i wieś w Europie ZachodniejMiasta średniowiecznePolska w gospodarce średniowiecznej EuropySpołeczeństwoKształtowanie się systemu feudalnego w EuropieSpołeczeństwo stanowe w EuropieSpołeczeństwo stanowe w PolsceWojny i konfliktyZagrożenie mongolskieWyprawy krzyżoweWojna stuletniaRewolucja husyckaReligiaIslamKościół na WschodzieKościół katolicki w okresie średniowieczaZakony w średniowieczuHerezje średniowieczneKościół w PolsceKultura średniowieczaŚredniowiecze na ZachodzieArchitekturaKultura PolskiROZDZIAŁ III. HISTORIA NOWOŻYTNA XVI-XVIII WIEKOdkrycia geograficznePrzyczyny odkryć geograficznychChronologiaCywilizacje prekolumbijskieEkspansja kolonialnaSkutki wielkich odkryć geograficznychPolityka i ustrójPoglądy na władzę i państwo w nowożytnościUstrój państw w epoce nowożytnejWażniejsze dynastie europejskieFrancja w epoce nowożytnejAnglia w czasach nowożytnychImperium OsmańskiePowstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki PółnocnejPolityka dynastyczna JagiellonówKształtowanie się demokracji szlacheckiej w PolscePolityka zagraniczna ostatnich JagiellonówPoczątki Rzeczpospolitej Obojga NarodówPoczątki rządów oligarchii magnackiej w PolscePolska w czasach saskichCzasy stanisławowskiePolacy a Napoleon BonaparteGospodarkaTeorie ekonomiczne epoki nowożytnejGospodarka nowożytnej EuropyRewolucja przemysłowa w AngliiWojny i konfliktyWojny religijneWybrane konflikty zbrojne XVI-XVIII w.Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)Wojny Rzeczypospolitej w XVI-XVII wiekuWojny Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wiekuWojny rewolucyjne i napoleońskie (1793-1818)ReligiaReformacja w EuropieReforma kościoła katolickiegoReformacja w PolsceKulturaHumanizm i odrodzenieRenesans w PolsceBarokOświecenieROZDZIAŁ IV. EUROPA I ŚWIAT W LATACH 1815-1919Polityka i ustrój w XIX w.Ideologie polityczne i społeczne w XIX w.Kongres wiedeńskiRosja w latach 1815-1914Ewolucja ustroju i życie polityczne Francji (1815-1914)Monarchia habsburska (1815-1914)Wielka Brytania po 1815 rokuKraje niemieckie i Niemcy w XIX wiekuPaństwa włoskie na drodze do zjednoczeniaStany Zjednoczone w XIX i na początku XX w.Daleki Wschód w XIX w.Sytuacja polityczna ziem polskich w latach 1815-1914Rozwój partii i ugrupowań politycznych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wiekuGospodarka i społeczeństwo w XIX wiekuPrzemiany gospodarcze w XIX w.Życie gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w. i na początku XX w.Społeczeństwo industrialne i jego charakterystykaWojny i konflikty zbrojne w XIX wieku (do 1914 r.)Funkcjonowanie Świętego PrzymierzaWiosna Ludów w Europie (1848-1849)Wojna krymska (1853-1856)Wojna secesyjna (1861-1865)Wojny PrusMocarstwa kolonialne i konflikty w koloniachWojna rosyjsko-japońska (1904-1905)Polskie zrywy niepodległościowe w XIX wieku i na początku XX (do roku 1914)I wojna światowa (1914-1918)Sprawa polska w czasie I wojny światowejSystem wersalsko-waszyngtońskiNauka i sztuka w XIX wiekuNauka i technika w XIX wieku (do 1914 roku)Główne style i kierunki w sztuce XIX wiekuPolscy uczeni, odkrywcy i wynalazcy w XIX wiekuReligiaKościół wobec najważniejszych wyzwań XIX wiekuROZDZIAŁ V. XX WIEKEuropa i świat w dwudziestoleciu międzywojennymUstroje polityczne XX wiekuWłochy w okresie międzywojennymOd Rosji do ZSRRNiemcy w okresie międzywojennym (1918-1939)Upadek Imperium OsmańskiegoII Rzeczpospolita (1918-1939)Wybrane konflikty zbrojne dwudziestoleciaII wojna światowa (1939-1945)GenezaNajważniejsze działania na frontach II wojny światowejPolska i Polacy w czasie II wojny światowej (1939-1945)Europa i świat po II wojnie światowejZimna wojna w teorii i praktyceEuropa Zachodnia po II wojnie światowejZSRR i Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowejStany Zjednoczone po II wojnie światowejAmeryka Łacińska po II wojnie światowejAzja po II wojnie światowejAfryka po II wojnie światowejPolska po II wojnie światowejGospodarka w XX wiekuPoglądy na gospodarkęGospodarka w XX wiekuGospodarka państw totalitarnychKryzysy gospodarcze w XX wiekuWybrane konflikty i problemy XX wiekuKonflikty jugosłowiańskiePowstanie i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)TerroryzmReligia w XX wiekuReligie we współczesnym świecieSobór watykański II (1962-1965)Religie i kościół katolicki w PolsceNajważniejsze ruchy i sekty religijne w XX wiekuKultura, sztuka i nauka w XX wiekuSztuka XX wiekuNauka i technika XX wiekuKultura XX wiekuIndeks pojęćIndeks postaci

: Podręczniki szkolne

kurs angielskiego warszawa, kurs testera, pracownicy administracji publicznej, jacek jarmuszczak, prawo podyplomowe, gdynii, polski ład kadry i płace, znajomość języka, żarnowski, gry o sikaniu, co to jest esej, katedra prawa cywilnego uam, ile trwają studia doktoranckie, z angielskiego, angielski wszystkie czasy, prawo studia wrocław, studia językowe wrocław

yyyyy