UPSTREAM Elementary Companion

5,00

Opis

UPSTREAM Elementary Companion

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na poziomie od początkującego (beginner) do biegłego opanowania języka (proficiency) i zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów.Podręczniki Upstream dostępne na poziomach Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced i Proficiency przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych oraz dla dorosłych. Kurs zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych, umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie.Upstream Pre-Intermediate odpowiada stopniem trudności poziomowi B1.1 we wspólnej skali przyjętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, Intermediate – B1.2, Upper Intermediate – B2.2, Advanced – C1 oraz Proficiency – C2.Materiał zawarty w podręczniku Upstream Pre-Intermediate (Students Book) oraz zeszycie ćwiczeń (Workbook) przeznaczony jest do realizacji w trakcie ok. 60-80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie ok. 100-120 godzin.Rekomendacje MENiS:Upstream Pre-Intermediate – 216/04Upstream Intermediate – 268/02Upstream Upper Intermediate – 69/04Najważniejsze cechy podręcznika:* różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia)* wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills)* zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment)* działy poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (ścieżki międzyprzedmiotowe)* ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa* bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania* rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section)* analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych* różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia* vademecum kulturowe* fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznejKomponenty kursu:* Podręcznik (Students Book)Każdy podręcznik zawiera dziesięć bloków lekcyjnych ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja bloków lekcyjnych pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Elementy kulturowe i fragmenty literackie nie tylko poszerzają wiedzę o krajach anglojęzycznych, ale również pozwalają dostrzec wyjątkowość własnej kultury. Nauczyciele i uczniowie znajdą w podręcznikach zarówno zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego przygotowujące do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego obowiązującego od 2005 r., jak i zadania przygotowujące do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE, CPE). Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne aneksy.* Książka nauczyciela (Teachers Book)Do każdego podręcznika (Students Book) opracowana została książka nauczyciela. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika (na poziomie Pre-Intermediate oraz Intermediate) lub w osobnych książkach (na poziomie Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency) znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne teksty nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.* Zeszyt ćwiczeń (Students Workbook)Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Można w nim znaleźć również wszystkie teksty nagrań do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, a także – w zeszytach ćwiczeń do poziomów egzaminacyjnych – przykładowy egzamin FCE, CAE i CPE. Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy zadań umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.* Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Teachers Workbook)Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępna na poziomie Intermediate oraz Proficiency.* Płyty CD / kasety magnetofonowe (Class Audio CDs / Class Cassettes)Płyty CD / kasety magnetofonowe do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich tekstów, dialogów, zadań ćwiczących wymowę i intonację, a także nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.* Płyty CD / kasety magnetofonowe dla ucznia (Students Audio CDs / Students Cassettes)Zawierają nagrania wszystkich głównych tekstów oraz fragmentów literackich pozwalające na samodzielne ćwiczenie wymowy i intonacji.* Płyty CD / kasety magnetofonowe do zeszytu ćwiczeń (Workbook Audio CDs / Workbook Cassettes)Dostępne na poziomie Pre-Intermediate, Upper Intermediate, Advanced oraz Proficiency – zawierają nagrania do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w zeszycie ćwiczeń.* CompanionCompanion to specjalne materiały uzupełniające w formie zeszytów zawierających definicje słówek i wyrażeń (z podręczników i zeszytów ćwiczeń) wraz z polskimi odpowiednikami, transkrypcją fonetyczną i przykładem użycia w zdaniu, a także dodatkowe ćwiczenia. Indeks umieszczony na końcu ułatwia naukę i powtarzanie słownictwa.* Zbiór testów (Test Booklet)Zbiory testów dla poziomów Pre-Intermediate i Intermediate zawierają łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego (po każdym bloku tematycznym w dwóch wersjach oraz po każdym bloku lekcyjnym), w tym test końcowy.Zbiory testów dla poziomów Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency zawierają łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego (po każdym bloku lekcyjnym).

: Język angielski

gimnazjum grabów, kierunek zarządzanie czy warto, mcd legionowo, pewniak gimnazjalny polski, pokoje dla studentów wrocław, anna rakowska, kierunki studiow krakow, jakub borek, standaryzacja statystyka, nabór szczecin 2019, kursy sprzedaży, gmina kłaj ogłoszenia, blikle łódź, niezaliczony przedmiot na studiach, ankieta pytania, magister filologii angielskiej, cedrowa 39 gdańsk, kalendarz online dla grupy, jak napisac wypracowanie

yyyyy