Upstream Upper Intermediate Workbook

39,59

Opis

Upstream Upper Intermediate Workbook

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na siedmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Podręczniki przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych oraz dla dorosłych. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje nie tylko do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE), ale również do egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązującej od 2005 r. Nauczyciele i uczniowie znajdą zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego w części ustnej i pisemnej. Zadania z zakresu pisania oraz wiele zadań z zakresu mówienia uczący się może wykonać i umieścić w zalecanym przez Radę Europy, a przygotowywanym przez niego samodzielnie Portfolio językowym pozwalającym na rejestrowanie kolejnych etapów nauki języka oraz gromadzenie doświadczeń interkulturowych.
Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner – Pre-Intermediate oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60–80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie około 100-120 godzin. Nowe wydanie podręczników Upstream Intermediate (B2) i Upstream Upper Intermediate (B2+) uwzględniające zmiany w egzaminach Cambridge ESOL.Zmiany w nowym wydaniu:* nowe rodzaje ćwiczeń (np. dotyczące formułowania wiadomości e-mail),
* rozbudowane ćwiczenia z zakresu transformacji i wyboru wielokrotnego,
* ćwiczenia typu Key Word Transformation lub Word Formation zamiast ćwiczeń typu Error Correction,
* zwiększona ilość ćwiczeń rozwijających umiejętność mówienia,
* THINK – nowa sekcja ucząca krytycznego myślenia,
* ułatwiająca pracę numeracja ćwiczeń – ćwiczenia w obrębie rozdziału są numerowane od 1 w ramach każdej jednostki wchodzącej w jego skład (Lead-in, Vocabulary Practice, Grammar in Use, Listening & Speaking, Writing),Najważniejsze cechy:* różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia)
* wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills)
* zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment)
* działy poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Curricular Cuts)
* ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa
* bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania
* rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section)
* analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych
* różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia
* segment Word Perfect na końcu podręcznika (Upstream Beginner i Elementary) pozwalający w przyjemny i zabawny sposób ćwiczyć poznane słownictwo
* segmenty Across the Curriculum po każdym bloku tematycznym (Upstream Beginner i Elementary) pozwalające na aktywne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz ich poszerzanie i rozwijanie
* vademecum kulturowe (Culture Clips)
* fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznej (Literature Corner)
* piosenki, gry i zabawy językowe oraz ćwiczenia poświęcone wymowie
* zestawy ćwiczeń do wykonania w parach (Pairwork Activities)
* dodatkowe bloki lekcyjne Special Days druk na papierze ułatwiającym sporządzanie notatek.

: Język angielski

openoffice 365, informatyka na czasie 1 zakres podstawowy cena, michal polak, leszkiewicz, kopex machinery opinie, angielski poziom c1 test, rekrutacja politechnika świętokrzyska, praca bez umowy warszawa, kursy tanca poznan, co to inżynier, kiedy używa się present simple, franciszek klimczak, 18.30, prywatne studia, umowimy sie, doppler kraków, socjal media, chojnice studia, oke poznań moje wyniki, ile lat pracy na emeryture, jaremek lublin

yyyyy