Historia SP kl.7 podręcznik / podręcznik dotacyjny

27,74

Opis

Historia SP kl.7 podręcznik / podręcznik dotacyjny

Podręcznik „Historia” do klasy 7 szkoły podstawowej w atrakcyjny i przystępny sposób przedstawia dzieje Polski, Europy i świata wlatach 1815–1939.Dzięki licznym fotografiom, rysunkom i infografikom – w tym rekonstrukcjom obiektów historycznych wykonanym w technice 3D – uczniowie mogą wyobrazić sobie, jak wyglądało życie ludzi wXIX ipierwszej połowie XX wieku.Narracja nieprzeładowana faktografią oraz przystępny język zachęcają uczniów do poznawania – często trudnych i złożonych – zagadnień z historii ostatnich dwóch stuleci.Ciekawe teksty źródłowe i historiograficzne, znakomicie dobrane do tematyki lekcji, umożliwiają kształcenie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych materiałów, m.in. dokumentów, wspomnień, publicystyki, utworów literackich czy tekstów naukowych.Czytelne mapy wraz z towarzyszącymi im poleceniami uczą lokalizowania wydarzeń iprocesów historycznych w przestrzeni.Sekcje Warto wiedzieć oraz Co nam zostało z tamtych lat to dodatkowe informacje i ciekawostki, które ubarwiają wykład, rozbudzają zainteresowanie historią oraz pomagają dostrzegać związki między przeszłością a teraźniejszością.Wyodrębnione w ramach lekcji Słowniczki objaśniają kluczowe pojęcia i terminy historyczne, które uczeń powinien umieć definiować i stosować.Sekcje Zapamiętaj oraz Pytania i polecenia utrwalają wiadomości z kolejnych lekcji oraz zwracają uwagę uczniów na najważniejsze fakty i łączące je związki przyczynowo-skutkowe.Lekcje powtórzeniowe wraz z kalendariami wydarzeń systematyzują wiedzę ipomagają w przygotowaniu do sprawdzianów.Bloki zadań Sprawdź się! – oparte na pracy z tekstem, ilustracją lub mapą – to świetna forma weryfikowania wiedzy iumiejętności po omówieniu kolejnych epok.Struktura podręcznika „Historia” do klasy 7:Dział I. Pierwsza połowa XIX wieku Dział II. Druga połowa XIX wieku Dział III. Przełom XIX i XX wieku. I wojna światowa Dział IV. Europa i świat w okresie międzywojennym Dział V. Polska w okresie międzywojennymPowyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

: Podręczniki szkolne

programista gier, najprostsze cv, kto pierwszy dostał nagrode nobla, nauke czy naukę, ajka online, copywriter poznań

yyyyy