Informatyka Europejczyka Część 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Zakres rozszerzony – Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka

47,40

Opis

Informatyka Europejczyka Część 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Zakres rozszerzony – Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka

Numer dopuszczenia MEN: 1128/1/2021Technologia informacyjna i informatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostępność stale rosną, a tempo zachodzących w nich zmian jest nieporównywalne z rozwojem innych dyscyplin. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi oraz znajomość obsługi pakietów biurowych są obowiązkowe na rynku pracy. Wkrótce każdy z nas będzie musiał się również legitymować wiedzą z zakresu programowania, tworzenia grafiki czy zagadnień związanych z prawem w sieci.Informatyka w szkole ponadpodstawowej na poziomie rozszerzonym:bazuje na wiedzy, którą zdobywa się na poziomie podstawowym, i stanowi jej uzupełnienieprzygotowuje do studiów informatycznychjest przedmiotem maturalnymDzięki pracy z książką Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1 poszerzysz znajomość języków tekstowych, takich jak Python i C++. Zgłębisz wiedzę na temat algorytmów i zaczniesz ją wykorzystywać między innymi w zadaniach z zakresu kryptografii i kryptoanalizy. Opanujesz przydatne metody edycji dźwięku i kompresji danych. Przygotujesz w programie Blender przestrzenne wizualizacje i animacje. Zastosujesz zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego dla różnego typu danych, a do zdefiniowania makropoleceń użyjesz wbudowanego do niego języka programowania VBA. Ponadto zaprojektujesz i utworzysz relacyjną bazę danych, przygotujesz formularze, kwerendy i raporty. Poznasz język zapytań SQL. Zadbasz o integralność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych.W skład kompletnego pakietu edukacyjnego dla szkoły ponadpodstawowej wchodzą także podręczniki:Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 2Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 3Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 2Podręczniki z serii Informatyka Europejczyka ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, a nauczycielom ? przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.Spis treści:Wstęp (9)Rozdział 1. Rozumienie i analizowanie problemów. Algorytmy i ich zastosowanie (11)Temat 1. Sposoby reprezentowania algorytmów (12)1.1. Pseudokod (12)1.2. Rozwiązywanie równania kwadratowego (14)Temat 2. Wprowadzenie do języka C++ – podstawowe konstrukcje i analiza przykładów (22)2.1. Struktura programu (23)2.2. Operacje wejścia-wyjścia (25)2.3. Zmienne, stałe, wskaźniki i referencje (29)2.4. Wyrażenia arytmetyczne, relacje i operatory logiczne (32)2.5. Priorytety relacji i działań (37)2.6. Funkcje matematyczne (38)2.7. Komentarze (40)2.8. Podstawowe konstrukcje algorytmiczne (40)2.9. Proste typy danych (52)2.10. Funkcje w języku C++ (53)2.11. Strukturalne typy danych (62)Temat 3. Własności i złożoność obliczeniowa algorytmów (79)3.1. Złożoność obliczeniowa i efektywność algorytmów (79)3.2. Poprawność i skończoność algorytmów (84)3.3. Optymalność algorytmów (85)Temat 4. Iteracja i rekurencja (88)4.1. Obliczanie silni liczby naturalnej (88)4.2. Zastosowania algorytmu Euklidesa (91)4.3. Wieże Hanoi (94)Temat 5. Błędy w obliczeniach komputerowych (99)5.1. Notacja naukowa liczb (99)5.2. Błąd bezwzględny i względny (101)Temat 6. Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze i sito Eratostenesa (103)6.1. Faktoryzacja liczby (103)6.2. Sito Eratostenesa (105)Temat 7. Pozycyjne systemy liczbowe i ich zastosowania (108)7.1. Pozycyjne i niepozycyjne systemy liczbowe (108)7.2. Konwersje pozycyjnych systemów liczbowych (110)7.3. Zastosowanie systemu binarnego – szybkie potęgowanie liczb (114)7.4. Operacje arytmetyczne wykonywane w różnych systemach liczbowych (116)7.5. Wyznaczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera (120)7.6. Zamiana liczb z dowolnego pozycyjnego systemu liczbowego na system dziesiętny z zastosowaniem schematu Hornera (123)Temat 8. Reprezentacja danych liczbowych w komputerze (125)8.1. Reprezentacja liczb naturalnych i całkowitych w komputerze (125)8.2. Stałopozycyjna reprezentacja liczb (125)8.3. Binarna reprezentacja liczb ujemnych (126)8.4. Zmiennopozycyjna reprezentacja liczb (127)Temat 9. Algorytmy liniowe na ciągach liczbowych (129)9.1. Losowe generowanie ciągów liczbowych (129)9.2. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego (134)9.3. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego z wartownikiem (138)9.4. Znajdowanie minimalnego lub maksymalnego elementu (140)9.5. Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego (144)9.6. Lider i idol w zbiorze (146)Temat 10. Algorytmy na tekstach (151)10.1. Palindromy (151)10.2. Sortowanie tekstu (153)10.3. Anagramy (154)Temat 11. Szyfrowanie tekstu (159)11.1. Kryptografia i kryptoanaliza (159)11.2. Szyfrowanie symetryczne (161)11.3. Szyfrowanie asymetryczne (167)Zadania do rozdziału 1. (169)Rozdział 2. Multimedia (171)Temat 12. Cyfrowy zapis dźwięku (171)12.1. Teoria dźwięku (171)12.2. Zapis analogowy dźwięku (173)12.3. Cyfrowy zapis dźwięku (173)Temat 13. Reprezentacja obrazu w komputerze (185)13.1. Co widzi ludzkie oko? (185)13.2. Barwa (186)13.3. Modele barw (186)13.4. Atrybuty barwy (191)13.5. Własności barwy – głębia bitowa (ang. color depth) (195)Temat 14. Kompresja stratna i bezstratna (197)14.1. Kompresja bezstratna (197)14.2. Kompresja stratna (209)Temat 15. Modelowanie 3D (211)15.1. Modelowanie 3D w programie Blender (211)15.2. Renderowanie obrazu i ustawienie kamery (214)Temat 16. Animacje komputerowe (218)16.1. Jak powstaje animacja? (218)16.2. Animacja poklatkowa (ang. stop motion) (219)Zadania do rozdziału 2. (225)Rozdział 3. Arkusz kalkulacyjny (227)Temat 17. Zaawansowane funkcje w przykładach (227)17.1. Składnia funkcji (227)17.2. Widok funkcji (228)17.3. Funkcje generujące dane (228)17.4. Zastosowanie funkcji logicznych (230)17.5. Zastosowanie funkcji czasu (235)17.6. Zastosowanie funkcji daty (240)17.7. Zastosowanie funkcji tekstowych (246)17.8. Zastosowanie funkcji zaokrągleń (253)Temat 18. Makropolecenia i VBA (256)18.1. Nagrywanie makropolecenia (256)18.2. Edycja makra w VBA (259)18.3. Zastosowanie pętli FOR w VBA (262)18.4. Zastosowanie instrukcji warunkowej w VBA (265)18.5. Formularze użytkownika i VBA (268)Zadania do rozdziału 3. (272)Rozdział 4. Relacyjna baza danych (275)Temat 19. Bazy danych i zarządzające nimi systemy (275)19.1. Rodzaje baz danych (276)19.2. Projektowanie relacyjnej bazy danych (278)Temat 20. Tabele w programie Access 2013 (284)20.1. Tworzenie tabeli (284)20.2. Typy danych w tabelach (287)20.3. Podstawowe właściwości pól tabeli (291)20.4. Pole kluczowe tabeli (297)20.5. Definiowanie relacji (300)20.6. Operacje na tabelach bazy danych (306)20.7. Zmiana sposobu prezentowania danych (309)Temat 21. Kwerendy – zapytania (313)21.1. Kwerendy wybierające (314)21.2. Kwerendy krzyżowe (325)21.3. Kwerendy funkcjonalne – modyfikujące (329)Temat 22. Język zapytań SQL (335)22.1. Kwerenda oparta na jednej tabeli (335)22.2. Kwerenda wybierająca dane z kilku tabel (337)22.3. Sortowanie (337)22.4. Kryterium wyboru (338)22.5. Pola obliczeniowe (339)22.6. Kwerendy parametryczne (340)22.7. Kwerenda tworząca nową tabelę (340)22.8. Kwerenda krzyżowa (340)22.9. Tworzenie kwerend za pomocą instrukcji języka SQL (341)Temat 23. Formularze (344)23.1. Autoformularze (344)23.2. Projektowanie formularzy (346)Temat 24. Raporty (352)Temat 25. Ochrona i bezpieczeństwo danych (355)Zadania do rozdziału 4. (359)Bibliografia (361)Skorowidz (362)

: Podręczniki szkolne

studia po rozszerzonej geografii, język angielski podstawowe zwroty, szkoły jazdy białystok, prezent dla 13 latka do 30 zł, handel online

hiperpharm.pl/vigantol-krople-10ml.html