Transfer Deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum. Wydanie promocyjne

48,01

Opis

Transfer Deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum. Wydanie promocyjne

To nowy kurs do nauki języka niemieckiego w liceum i technikum. Przeznaczony jest zarówno dla uczniów rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.Podręcznik Transfer Deutsch 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III.2.0 i III.2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie.Pierwszy tom kursu kładzie nacisk na sprawność mówienia i ma na celu wyrównanie już w pierwszym roku szans uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego.Największe atuty podręcznika:– wykorzystuje zjawisko transferu językowego i odwołuje się do wiedzy uczniów z języka angielskiego – uczniowie dużo szybciej zapamiętują informacje, które potrafią odnieść do swoich dotychczasowych doświadczeń,– kładzie nacisk na komunikację i mediację językową – przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego,– wspiera umiejętność samodzielnego uczenia się i wyciągania wniosków przez ucznia – poprzez indukcyjny sposób wprowadzania gramatyki, materiały do samooceny (Das kann ich) i sekcje powtórzeniowe,– łagodna progresja i dużo ćwiczeń utrwalających.Transfer Deutsch 1 łagodnie wprowadza w świat języka niemieckiego i gwarantuje spokojną progresję, dostosowaną do 4-letniego cyklu nauczania w liceum i 5-letniego w technikum. Zakres treści jest adekwatny do poznanego słownictwa, aby uczeń miał poczucie, że język niemiecki nie jest trudny. Dzięki użyciu internacjonalizmów, łatwych konstrukcji i uproszczonej progresji gramatycznej podręcznik umożliwia komunikowanie się już na pierwszych lekcjach. Podręcznik zapewnia całą gamę ćwiczeń utrwalających nowe słownictwo i struktury gramatyczne.Wprowadzanie gramatyki – w sposób wspierający osiągnięcia ucznia.Gramatyka jest prezentowana w sposób przyjazny dla ucznia:– progresja gramatyczna uwzględnia nawyki językowe polskiego ucznia, np. wprowadzenie zaimków dzierżawczych przed rodzajnikami,– uwzględnia interferencję języka ojczystego, np. dodatkowe ćwiczenia utrwalające użycie zaimka dzierżawczego sein/-e i ihr/-e,– uwzględnia znajomość języka angielskiego jako pierwszego języka obcego i wskazuje podobieństwa i różnice.

: Pozostałe języki

nie mamy jak się pisze, inpost adres mailowy, nauczyciel szuka pracy poznań, powtórka do matury z matematyki podstawowej, nie ma co robić, с 8 марта на польском языке, zadania maturalne genetyka, portal.office login, inżynier studia, tomala, kurs agent nieruchomości, front x, ewa english za darmo, nauka tczew plan zajęć, prezentacja po niemiecku zwroty, skype online zaloguj, doradzca kredytowy

yyyyy