Trzymaj styl Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny

22,31

Opis

Trzymaj styl Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny

Język jest tworem żywym, ciągle się przeobrażającym. Reaguje bowiem na zmieniającą się rzeczywistość, dostosowuje się do warunków życia potrzeb komunikacyjnych jego użytkowników. Tempo życia uległo wyraźnemu zwiększeniu, szukamy również sposobów na przyspieszenie komunikacji. Niestety, tak jak życiu, tak w języku często zbyt duży pośpiech łączy się niedbałością. drugiej strony, chociaż popełniamy błędyjęzykowe, zżymamy się nieraz, gdy dostrzegamy je innych, zwłaszcza osób, którym w powszechnym przekonaniu nie powinny się przydarzyć.Konieczne jest zatem budowanie świadomości językowej kształtowanie kultury języka. Dbałość poprawność sprawność językową to jedno najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Nie należy ono jednak do łatwych. Wymaga przede wszystkim od nauczycieli dużej sprawności językowej. Każdy, kto traktuje język jako wartość, powinien razie jakichkolwiek wątpliwości wertować poradniki słowniki poszukiwaniupoprawnych form aktualizować swoją wiedzę.Istotną kwestią jest efektywne nauczanie kultury języka, czyli takie przekazanie wiedzy, taki dobór ćwiczeń, takie metody prowadzenia lekcji, które będą atrakcyjne dla uczniów, rozbudzą ich zainteresowanie językiem uwrażliwią na niego, wyposażą nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim zwiększą sprawność poprawność językową uczniów. Nauka języku nie może zatem odbywać się okazjonalnie. Należy troszczyć się język zwracać uwagę na niego podczas każdego kontaktu drugim człowiekiem.Książka zawiera wybrane propozycje takiego nauczania. Składa się krótkiej części teoretycznej, która powstała myślą usystematyzowaniu istotnych zagadnień dotyczących kultury języka. Treści te mogą być wykorzystane jako notatki do podyktowania uczniom. Przedstawione zostały różnorodne ćwiczenia doskonalące styl, poprawność gramatyczną sprawność językową oraz scenariusze lekcji, poświęcone poznaniu doskonaleniu różnych form wypowiedzi. Łączą one naukę języku nauką literaturze. Proponujemy metody aktywizujące, takie jak: myślenie obrazami, gwiazda pytań, rybi szkielet, myślowe kapelusze, dyskusja za przeciw, tunel myśli, fabuła kubka. Za zasadne uznałyśmy zamieszczenie przykładów różnych form wypowiedzi, aby ułatwić analizę charakterystyki, opisów, listu, rozprawki przemówienia. Dodatkowo przedstawiłyśmy wykaz częstych błędów językowych oraz spis przydatnych konstrukcji łacińskich.Wykorzystany materiał to lektura proponowana podstawie programowej dla gimnazjum, jednak publikacja nadaje się również do wykorzystania przez nauczycieli uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.W naszym zamierzeniu publikacja ma być inspiracją do większego zainteresowania językiem nauką języku.Pamiętajmy, im sprawniejszy język, tym łatwiejszy efektywniejszy kontakt innymi ludźmi. Praca nad językiem jest zatem pracą nad intelektem!Autorki

: Pozostałe języki

olimpiada to, gwsh filia koszalin, medykalia wrocław, praca kórnik i okolice, poznam warszawa, irk, staż pracy do emerytury 2019, wymagania iso 27001, 18.30, nauka szwedzkiego warszawa, czy po technikum można iść na studia, kurs rysunku dla dorosłych warszawa, gimnazjum ziebice, junior project manager wrocław, młoda polska nazwy epoki, wku nysa, zalesie gorne, co to jest refleksologia, kiełczow, michał urban opole, testerzy

https://notariuszdabrowa.com/